Na ovoj stranici možete preuzeti sve potrebne ugovore i obrasce. Molimo Vas da sve ugovore/obrasce preuzmete, popunite, overite i dostavite nam originale. Ugovore i obrasce obeležene sa (O) morate doneti orginale (gde je to potrebno).

Rb.Ugovor / obrazacPotreban broj primeraka
1.Zahtev za fiskalizaciju (F)1
2.Ugovor o servisiranju fiskalne kase sa paušalnom mesečnom nadoknadom od 5.00 EUR (F)2
3.Ugovor o servisiranju fiskalne kase bez paušalne mesečne nadoknade (po pozivu). (F)2https://box4it.rs/storage/2019/08/genekobp.pdf
4.Ugovor sa PTT-om – Opšte odredbe (O)4 icon-pdf
5.Ugovor sa PTT-om – Korporativni pristup (O)4icon-pdf
6.Tabela sa podacima o korisniku – prilog uz ugovore sa PTT-om (O)4 icon-pdf
7.Zahtev za raskid pretplatničkog ugovora sa PTT-om (O)1 icon-pdf
8.Zahtev za promenu podataka iz ugovora sa PTT-om (O)1 icon-pdf
9.Zahtev za smanjanje broja linija (u slučaju da imate više fiskalnih kasa, a samo neke defiskalizujete) (O)1 icon-pdf
10.Zahtev za proširenje broja linija (u slučaju da pored postojećih fiskalnih kasa želite da fiskalizujete dodatne kase) (O)1 icon-pdf
11.Zahtev za defiskalizaciju (F)1 icon-pdf
12.Zahtev za promenu adrese fiskalne kase – ZPO obrazac (O)2 icon-pdf
13.Odluka o zameni fiskalne kase NA MEMORANDUMU FIRME (O)1 icon-pdf
14.Odluka o zatvaranju prodajnog objekta – za preduzeća – NA MEMORANDUMU FIRME (O)1 icon-pdf
15.Odluka o otvaranju prodajnog objekta  – za preduzeća – NA MEMORANDUMU FIRME (O)1 icon-pdf

Tekstovi ugovora su snimljeni u Acrobat reader formatu (PDF). Da bi preuzeli željeni ugovor, odnosno obrazac dovoljno je da kliknete na pdf ikonicu u tabeli iznad. Klikom na pdf ikonicu u novom prozorčiću će Vam se automatski otvoriti željeni obrazac/ugovor. Isti možete pregledati, odnosno pritiskanjem desnog klika i biranjem opcije štampati/sačuvati na vašem računaru.

Ukoliko na Vašem računaru nemate Acrobat Reader možete ga preuzeti klikom ovde.