Na ovoj stranici možete preuzeti sve potrebne ugovore i obrasce. Molimo Vas da sve ugovore/obrasce preuzmete, popunite, overite i dostavite nam originale. Ugovore i obrasce obeležene sa (O) morate doneti orginale (gde je to potrebno).

Rb. Ugovor / obrazac Potreban broj primeraka
1. Zahtev za fiskalizaciju (F) 1
2. Ugovor o servisiranju fiskalne kase sa paušalnom mesečnom nadoknadom od 5.00 EUR (F) 2
3. Ugovor o servisiranju fiskalne kase bez paušalne mesečne nadoknade (po pozivu). (F) 2 http://box4it.rs/wp-content/uploads/2019/08/genekobp.pdf
4. Ugovor sa PTT-om – Opšte odredbe (O) 4  icon-pdf
5. Ugovor sa PTT-om – Korporativni pristup (O) 4 icon-pdf
6. Tabela sa podacima o korisniku – prilog uz ugovore sa PTT-om (O) 4  icon-pdf
7. Zahtev za raskid pretplatničkog ugovora sa PTT-om (O) 1  icon-pdf
8. Zahtev za promenu podataka iz ugovora sa PTT-om (O) 1  icon-pdf
9. Zahtev za smanjanje broja linija (u slučaju da imate više fiskalnih kasa, a samo neke defiskalizujete) (O) 1  icon-pdf
10. Zahtev za proširenje broja linija (u slučaju da pored postojećih fiskalnih kasa želite da fiskalizujete dodatne kase) (O) 1  icon-pdf
11. Zahtev za defiskalizaciju (F) 1  icon-pdf
12. Zahtev za promenu adrese fiskalne kase – ZPO obrazac (O) 2  icon-pdf
13. Odluka o zameni fiskalne kase NA MEMORANDUMU FIRME (O) 1  icon-pdf
14. Odluka o zatvaranju prodajnog objekta – za preduzeća – NA MEMORANDUMU FIRME (O) 1  icon-pdf
15. Odluka o otvaranju prodajnog objekta  – za preduzeća – NA MEMORANDUMU FIRME (O) 1  icon-pdf

Tekstovi ugovora su snimljeni u Acrobat reader formatu (PDF). Da bi preuzeli željeni ugovor, odnosno obrazac dovoljno je da kliknete na pdf ikonicu u tabeli iznad. Klikom na pdf ikonicu u novom prozorčiću će Vam se automatski otvoriti željeni obrazac/ugovor. Isti možete pregledati, odnosno pritiskanjem desnog klika i biranjem opcije štampati/sačuvati na vašem računaru.

Ukoliko na Vašem računaru nemate Acrobat Reader možete ga preuzeti klikom ovde.