Softver za vođenje poslovanja malih i srednjih preduzeća… Dozvolite nam da Vam predstavimo softver “LOGIK Firma”. U pitanju je moderan, veoma pouzdan i jako povoljan softver za kompletno vođenje poslovanja malih i srednjih preduzeća. LOGIK Firma omogućava organizaciju i centralizovanu administraciju celokupne poslovne evidencije, kao i centralizovan, veoma brz i jednostavan uvid u svaki segment vašeg poslovanja. U pitanju je modularnno softversko rešenje, jednostavno za upotrebu i nadogradnju prema zahtevu korisnika. Uz nesmetan rad na više računara unutar lokalne mreže, postoji i mogućnost povezivanja udaljenih lokacija (filijala/poslovnica/magacina) putem interneta, što daje mogućnost centralizovane administracije čak i kada su filijale kontinentalno udaljene jedna od druge.

 

Program LOGIK Firma obuhvata sve aspekte poslovanja jedne kompanije (preduzeća ili radnje). Program omogućava praćenje stanja artikala (robe, materijala, gotovih proizvoda, …), praćenje magacina, kupaca i dobavljača, rokova, planiranje nabavki, itd. Moguće je štampanje svih potrebnih dokumenata (računa otpremnica odnosno faktura, predračuna odnosno profaktura, rezervacija, prijemnica kalkulacija, međumagacinskih prenosa, povraćaja, ponuda, cenovnika, lager liste, …). Kroz program se prate i sve finansijske transakcije (uplate, isplate).

Praktično, program se može koristi za vođenje svih potrebnih poslovnih knjiga i evidencija, i sve to bez obzira na tip, odnosno delatnost vaše kompanije. Program obiluje izveštajima, kao što su  standardni, napredni, odnosno izveštaji na zahtev korisnika.

LOGIK Firma proizvoljni upiti

Softver je tu da beleži informacije i da vam pomogne u donošenju odluka. Kada vam je potrebna brza analiza tu su upiti: kolika je ostvarena razlika u ceni, ko je najbolji kupac, ko je najveći dužnik, koji proizvod donosi najveći prihod, ko je najbolji menadžer prodaje, ko koliko prosečno kasni sa plaćanjem, kao i druga pitanja koja sami kreirate.

LOGIK Firma finansijski izveštaji

Softver vam nudi mogućnost analize vaših podatka naprednim alatima poput pivot tabela (višedimenzionalna kocka). Sagledajte i uporedite najbitnije informacije: prihodi, rashodi, evidencija prodaje i nabavke tokom vremena u odnosu na vaše partnere, proizvode, magacine. Dobijene rezultate analize moći ćete da posmatrate kroz nekoliko vrsta grafikona.

softver za vođenje poslovanja

LOGIK Firma modul za PDV

Program LOGIK Firma je opremljen posebnim modulom za vođenje PDV evidencije. Dok kreirate svoje fakture, ulazne račune i prijemnice program će automatski popunjavati vašu PDV evidenciju. Na kraju perioda, sa lakoćom kreirate obračun PDV-a.

Program daje automatski popunjene formulare: Obrazac POPDV, KIR (Knjiga izdatih računa), KPR (Knjiga primljenih računa) i PPPDV (Poreska prijava PDV) spremne za štampu i izvoz za portal Poreske uprave E-porezi.

Osnovne karakteristike programa LOGIK Firma:
– Maksimalna pouzdanost u korišćenju
– Ubrzavanje rada kroz veliki broj automatizama
– Uvek dostupna tehnička podrška
 – Olakšano odlučivanje kroz napredno izveštavanje
– Jednostavnost pri korišćenju
– Poslovanje na udaljenim lokacijama sa jedinstvenom bazom u cloudu
– Povoljnost – maksimalni kvalitet uz minimalno ulaganje

Za sve dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate. Uz ovaj softver kod nas možete kupiti i fiskalne kase i to online. Za detaljne informacije na sledećem linku.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts