Šta je licenciran softver i zašto je važno koristiti ga?

Licenciran softver predstavlja softverske proizvode (kao što su Microsoft Windows, Office paket, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD ili antivirusni program (Kaspersky, Avast…) za koje korisnik kupovinom licence stiče legalno pravo korišćenja istih.

Šta je licenca za softver i zašto je važno da softver bude licenciran?

Licenca za softver predstavlja pravni sporazum između korisnika i proizvođača softvera. Kupovinom licence, dobijate pravo na legalno korišćenje softvera i svih njegovih funkcionalnosti pod određenim uslovima definisanim od strane proizvođača. Ovi uslovi variraju u zavisnosti od softverskog proizvoda i tipa licence, ali u osnovi vam omogućavaju da koristite softver na način koji je predviđen i u skladu sa zakonom.

Prednosti korišćenja licenciranog softvera

  1. Zakonitost: Korišćenjem licenciranog softvera, izbegavate potencijalne pravne probleme i kazne povezane sa piratstvom softvera.
  2. Pouzdanost i bezbednost: Licencirani softver redovno dobija ažuriranja i podršku od proizvođača, što povećava sigurnost i stabilnost vašeg računara, odnosno uređaja.
  3. Funkcionalnost: Legalni softver nudi pun skup funkcija i opcija koje su podržane od strane proizvođača.
  4. Kvalitet i podrška: Kroz licencirani softver imate pristup tehničkoj podršci i resursima koje pruža proizvođač, kao i pomoć u rešavanju problema.

Problemi sa piratskim softverom

  1. Pravni problemi: Korišćenje piratskog softvera krši zakone o autorskim pravima i može rezultirati pravnim gonjenjem i visokim kaznama.
  2. Bezbednosni rizik: Piratski softver često ne dobija sigurnosna ažuriranja, izlažući vaš računar riziku od virusa, malvera i drugih pretnji.
  3. Nedostatak podrške: Bez podrške proizvođača, rešavanje problema i tehničkih pitanja može biti izazovno.
  4. Nepouzdanost: Piratski softver može biti nepouzdan i nestabilan, što može dovesti do gubitka podataka i nepredviđenih problema.

Licenciran softver predstavlja ključ za legalno, sigurno i pouzdano korišćenje softverskih proizvoda, ali takođe u isto vreme predstavlja jedan od kljčnih koraka u zaštiti poslovnih i ličnih podataka. Investiranje u legalne licence donosi brojne prednosti, dok korišćenje piratskog softvera može dovesti do ozbiljnih problema.

Koje su posledice korišćenja nelegalnih odnosno piratskih verzija softvera?

Jedan od najvećih problema odnosno fatalna posledica, koja se javljaja kao uzrok korišćenja piratskih softvera je bezbednost računara odnosno podataka koji koristi piratski odnosno krekovan Windows ili Office paket.

Samim činom krekovanja Microsoft Windows-a, Office paketa ili recimo Adobe Photoshop-a, vi ste otvorili backdoor (takozvana zadnja vrata) na vašem računaru ili serveru i omogućili hakerima direktan i nesmetan pristup vašem računaru odnosno podacima koji se nalaze na njemu. Napomenućemo da jedan „otvoren“ računar predstavlja direktan i najbrži put do ostalih računara u mreži, sofvera ili mrežnih uređaja (ruter, WIFI AP…) i povlači sa sobom ogromne security rizike.

Računar kao računar, možda možemo i zanemariti. Čuvena fraza „Virus mi je pojeo računar“ je slobodno možemo reći obična izmišljotina. Virus nije dinosaurus, već softver odnosno program, i kao takav jednostavno ne može pojesti procesor, HDD, RAM memoriju, napajanje ili  kućište računara. Računar zaražen virusima uvek možete doneti kod nas, na reinstalaciju operativnog sistema i tu nema problema. Možete izgubiti samo malo vremena i nešto novca, ali ako vam hakeri onemoguće prijem i slanje elektronske pošte (onesposobe e-mail server) ili zaključaju podatke i za iste zatraže otkup (četso ih ne otključaju ni posle plaćenog otkupa), vaše poslovanje se može naći u velikom, odnosno nerešivom problemu.

Zaključak

Licenciran softver pruža znatno viši stepen pouzdanosti i bezbednosti vašeg računara, računarske mreže, mail servera i što je najvažnije samih ličnih i poslovnih podataka. Omogućava redovna bezbednosna i sigurnosna ažuriranja, koja otklanjaju ranjivosti i štite vaše podatke od pretnji. Na taj način, vaši podaci su zaštićeni od malwera, hakera, sajber napada i drugih potencijalno štetnih faktora.

Legalni softver uključuje funkcionalnosti za enkripciju podataka, čime se obezbeđuje da vaši osetljivi podaci ostanu privatni i nepristupačni za neovlašćene osobe.  Microsoft Office paketi, kao licencirani softver, omogućavaju integraciju sa sigurnim e-mail protokolima kao što je TLS (Transport Layer Security), čime se obezbeđuje da vaša komunikacija putem e-maila ostane privatna. Antivirusni programi, koji su takođe deo licenciranog softvera, pružaju napredne alate za filtriranje i detekciju spam e-mailova, čime se smanjuje rizik od prevare i napada putem e-maila.

Kod nas u BoXIT-iju možete kupiti sve vrste softvera i dobiti uslužnu instalciju istih. Tu smo da vam omogućimo bezbedno i sigurno poslovanje i da vam pomognemo da zaštitite vaše računare i podatke. Uvek smo vam odstupni za savet i mišljenje.