Šta je eFiskalizacija?

Od 01.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih prostora i poslovnih prostorija. Rok za prelazak na novi model je 30.04.2022. godine.
eFiskalizacija osnovni pojmovi:
Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemenata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su:
bezbednosni element (BE) koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a)


procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR – loklani procesor fiskalnih računa), koji dalje može biti softverski (uz bezbednosni element koji se povezuje na računar putem čitača kartica) i hardverski, gde se LPFR nalazi u samom fiskalnom uređaju. Takođe postoji i virtuelni procesor fiskalnih računa(VPFR) koji je potreban za internet prodaju ukoliko ne posedujete fisklani uređaj sa LPFR-om.
elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR), koji mora da bude sastavni deo programa za izdavanje fiskalnih računa, koji komunicira sa kasom;

Obveznik fiskalizacije za sopstvene potrebe je pravno lice koje želi da koristi elektronski fiskalni uređaj za potrebe svog posla.

Gde mogu da pronađem elektronski fiskalni uređaj koji je sertifikovan od strane Poreske uprave Republike Srbije za rad po novom zakonu (e-Fiskalizacija 2022)?

U našoj ponudi trenutno možete pogledati i kupiti neki od sertifikovanih elektronskih uređaja Int Raster. Kompletnu ponudu pogledajte na ovom linku.?