SERVIS FISKALNIH KASA

Zašto izabrati naš BoX4IT servis fiskalnih kasa?

  1. Zato što se naš BoX4IT tim trudi da brzo i povoljno popravi vaš fiskalni uređaj.
  2. Zato što imamo najkvalitetnije baterije za fiskalne kase po najpovoljnijim cenama.
  3. Zato što će naš BoX4IT tim vašu fiskalnu kasu u potpunosti pregledati, testirati i predočiti vam sve njene potencijalne probleme i nedostatke.
  4. Zato što vas kod nas čeka besplatna dijagnostika.
  5. Zato što će, ukoliko niste u mogućnosti da dođete kod nas, naš BoX4IT tim doći kod vas, uzeti vaš fiskalni štampač odnosno fiskalnu kasu, popraviti i vratiti u roku od 24h!
  6. Zato što vam nudimo sve na jednom mestu za vašu fiskalnu kasu.
  7. Zato što vas u BoX4IT servisu čeka najeftinija fiskalizacija fiskalne kase u gradu!
  8. Zato što vas u BoX4IT servisu čeka najeftinija defiskalizacija fiskalne kase u gradu!

Šta vam nudi BoX4IT servis fiskalnih kasa?

Fiskalizacija polovne fisklane kase

Fiskalizacija nove fisklane kase

Fiskalizacija polovnog fiskalnog štampača

Fiskalizacija novog fiskalnog štampača

Defiskalizacija fiskalne kase

Defiskalizacija fiskalnog štampača

Tehnički pregled fiskalne kase

Tehnički pregled fiskalnog štampača

Zamena fiskalnog modula fiskalne kase

Zamena fiskalnog modula fisklanog štampača

Resetovanje kase

Zamena matične ploče fiskalnog štampača

Zamena matične ploče fiskalne kase

Servis GPRS terminala

Resetovanje GPRS terminala

Zamena baterije na GPRS terminalu

Reset integrisanog GPRS modema fiskalne kase

Reset integrisanog GPRS modema fiskalnog štampača

Podešavanje vremena na fiskalnoj kasi

Podešavanje vremena na fiskalnom štampaču

Korekcija poreskih stopa

Usluga zamene baterije na fiskalnoj kasi

Izlazak servisera na lokaciju

Ispis i overa duplikata servisne knjižice

Promena adrese na fiskalnom uređaju

Izrada i predaja ZPO obrasca za promenu adrese na fiskalnom uređaju

Unosa podataka o artiklima u fiskalnu kasu

Formiranje baze artikala za unos u fisklanu kasu

Unos pojedinačnog artikla u fiskalnu kasu

Prebacivanje postojeće baze podataka sa računara u fiskalnu kasu

Prebacivanje postojeće baze podataka iz fisklane kase u drugu fisklanu kasu

Odjava GPRS terminala

Prijava GPRS terminala

Kako popraviti fiskalnu kasu?

Ako tražite odgovor na ovo pitanje, dovoljno je samo da kontaktiratjte BoX4IT ekipu i rešićete sve probleme koje vaša fiskalna kasa ima, a ujedno i vi zbog nje. Dozvolite iskusnom timu inženjera i servisera da detaljno pregledaju, dijagnostikuju kvar i naravno poprave vašu fiskalnu kasu. Nama nije bitno kakav kvar  ima vaša fiskalna kasa. Nama je jedino bitno da je posle naše intervenicje vaša fiskalna kasa potpuno ispravana i funkcionalana, a da ste vi zadovoljni brzinom i kvalitetom naših usluga.