KUPITE I FISKALIZUJTE FISKALNU KASU POTPUNO ONLINE U SVEGA PAR KLIKOVA!

Dokumentacija koja je potrebna za proces online kupovine i  online fiskalizacije fiskalnog uređaja :

1) Rešenje Agencije za privredne registre -(kopija,jedan primerak)

2) Potvrdu o izvršenoj registraciji ( PIB ) – (kopija, jedan primerak)

3) Ukoliko je preduzeće u PDV-u treba dostaviti dokument “ Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV “ ; ukoliko nije u PDV-u treba dostaviti “ Izjavu da preduzeće nije u PDV-u “  ( jedan primerak )

Sve navedene dokumente možete skenirati i uploadovati prilikom popunjavanja zahteva za fiskalizaciju(ispod).

PODACI OSOBE KOJA PODNOSI ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

Telefon*

ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

PIB*

Matični broj*

Telefon odgovornog lica privrednog subjekta*

Adresa sedišta*

Mesto/Opština*

Odgovorno lice privrednog subjekta*


MESTO INSTALIRANJA FISKALNOG UREĐAJA

Naziv objekta*

Ulica i broj objekta*

Mesto/Opština objekta*

Napomena:

IZABERITE MODEL FISKALNOG UREĐAJA*

Ukoliko je preduzeće u PDV-u potrebna je “ Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV. “

Ukoliko preduzeće nije u PDV-u treba dostaviti “ Izjava da preduzeće nije u PDV-u “