Jedna od osnovFisklana_Kasa_Ultima.150xnih ideja pri projekrovanju ove kase, pored pouzdanosti, bila je i integracija neophodnih elemenata po principu “sve u jednom”. Integra raspolaže čitavim nizom pratećih detalja (ugrađenih ili opcionih) koje krajnjem korisniku pružaju mogućnost usklađivnja prema sopstvenim potrebama i finansijskim mogućnostima. HCP Ultima je kasa robusnog dizajna, opremljena 32-bitnim procesorom na 100MHz, laka za upotrebu… Jednostavan meni na srpskom jeziku je još jedna od prednosti naše kase!

Cena:  25.550,00 RSD + PDV

Korisničko uputstvopdf-icon

Glavne funkcije:
________________________________________________________________________________

do 32000 artikala, 10 odeljenja
2500 dnevnih izveštaja
31 operater
3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)
PLU kod
PLU bar kod do 20 cifara (EAN 8, EAN 13)
Maksimalna vrednost po računu 11+2 cifre
200 stavki po računu
unos i uzimanje novca iz kase
storniranje poslednje stavke

Tipovi izveštaja:
________________________________________________________________________________

dnevni izveštaj
presek stanja
periodični izveštaji iz fiskalne memorije
po artiklima
po grupama
po poreskim stopama
po operaterima
po satima
32 izveštaja po kasirima

Fiskalna memorija:
________________________________________________________________________________

EPROM
2500 dnevnih izveštaja
Upozorenje kada je broj preostalih izveštaja manji od 50

Štampač:
________________________________________________________________________________

2 X 38mm
brza štampa
do 34 karaktera u nazivu artikla
naksimalna vrednost po računu 11+2 cifre
mene u formatu 7+2 cifre
termalni papir 2 x 37.5 mm Ø 50 mm
vek trajanja: 50 km papirne trake

Displej:
________________________________________________________________________________

dva displeja za kupca i za operatera
LCD 10 cifara
7+2 segmenata po cifri

Tastatura:
________________________________________________________________________________

“Cherry” tastatura
vek trajanja: 10 miliona pritisaka po tasteru

Napajanje:
________________________________________________________________________________

napon napajanja 9V DC (adapter 220V)

Dimenzije:
________________________________________________________________________________

235 (širina) x 220 (dužina) x 100 (visina) mm
težina: 3.0 kg

Interfejsi:
________________________________________________________________________________

dvoredni zeleni displej sa 24 karaktera za kasira sa pozadinskim osvetljenjem
Jednoredi zeleni displej sa 24 karaktera za kupca sa pozadinskim osvetljenjem
2 X RS232 serijski port (9.600 – 115.200 pbs)
konektor za fioku

OPCIJE
________________________________________________________________________________

LAN (10 Mbps) sa IP brojem
do 3 istovremene konekcije od kojih je samo jedna “master” za administraciju
USB konektor
Displeji u plavoj boji
GPRS modul za daljinsko administriranje podataka
– automatsko odazivanje na zahtev Poreske uprave
– čitanje artikala
– čitanje dnevnih izveštaja
– čitanje prodaje

HCP fiskalni uređaji