1399981102GPRS terminal Spark omogućava daljinsku kontrolu i centralizovano upravljanje različitim uređajima, korišćenjem GSM mreže i Interneta. Kontrola se ostvaruje preko računara, PDA uređaja ili mobilnog telefona povezanim na Internet. Terminal podržavaautomatski prenos podataka između centralnog računara i uređaja, na primer upis podataka u uređaj ili očitavanje i slanje podataka ka serveru korisnika. GPRS Terminal Spark ima sopstvenu IP adresu tako da svaki uređaj povezan sa terminalom preko RS232 porta postaje deo TCP/IP mreže korisnika. Time se rešava problem svakodnevne komunikacije sa velikim brojem uređaja razmeštenim na udaljenim ili teško pristupačnim lokacijama. Za uspostavljanje veze i prenos podataka u realnom vremenu koriste se GPRS, CSD i SMS servisi. Takođe je moguće uspostaviti Internet dial up vezu sa terminalom koji u tom slučaju radi kao GSM modem. Spark je u potpunosti programabilan i upravljiv i poseduje internu memoriju.

Cena: 70,00 EUR + PDV

Korisničko uputstvopdf-icon

 Opšte karakteristike

________________________________________________________________________________

– Efikasna komunikacija centralnog servera ili druge kontrolne jedinice sa svim uređajima u IP mreži korisnika

– Dvosmerni prenos podataka preko GSM mreže i Interneta

– Automatski upis podataka u uređaje i automatsko očitavanje i slanje izveštaja ka serveru korisnika

– Centralizovano upravljanje i kontrola

Geneko fiskalni uređaji