Fiskalna kasa HCP Best LC+

Fiskalna kasa HCP Best LC+ je najnovija fiskalna kasa na našem tržištu. Slobodno možemo da kažemo da je u pitanju maksimalno funkcionalna fiskalna kasa pogodna za upotrebu gotovo u svim delatnostima i prilagođena najširem krugu korisnika. Karakteriše je moderan dizajn, dva grafička LCD displeja, integrisani GPRS terminal, integrisana Li-ion baterija velikog kapaciteta. Bitna karakteistika HCP Best LC+ fiskalne kase je i mogućnost rada u režimu fiskalnog štampača. HCP BEST LC + koristi dvostanični termalni štampač sa brzinom štampe od 60mms/s. Fiskalni isečak se istovremeno štampa na dve trake od po 28mm. Ako je koristite kao fiskalnu kasu, HCP BEST LC + fiskalna kasa vam daje mogućnost da definišite čak 9 poreskih topa, kreirate bazu od 12000 artikala sa imenima dužine od čak 32 karaktera i maksimalnom cenom od  21.000.000,00 RSD. Na jednom fiskalnom isečku možete štampati i do 200 stavki. Fiskalni modul HCP BEST LC + fiskalne kase ima kapacitet izrade do 1950 dnevnih izveštaja.  Kapacitet integrisane baterije zadovoljava autonomiju rada do 300 izdatih računa, uz mogućnost povećanja kapaciteta baterije. HCP BEST LC + fiskalna kasa jedina na tržištu ima mogućnost štampanja QR kodova za artikle koji su u nju ubačeni.

Cena: 18.100,00 RSD + PDV

 

Kupi fiskalnu kasu HCP Prima online

 

Korisničko uputstvo

Glavne funkcije:
________________________________________________________________________________

režim rada fiskalnog štampača
32 bit-ni procesor
12000 artikala
Do 34 karaktera u nazivu artikla
1950 dnevnih izveštaja
Cena artikala u formatu 7 + 2 cifre
Maksimalna vrednost po računu 10 + 2 cifre
Do 200 stavki (artikala) po računu
Prodaja po kodu i bar kodu artikla

Tipovi izveštaja:
________________________________________________________________________________

dnevni izveštaj
presek stanja
periodični izveštaji iz fiskalne memorije
po artiklima
po grupama
po poreskim stopama
po operaterima
po satima
32 izveštaja po kasirima

Fiskalna memorija:
________________________________________________________________________________

EPROM
1950 dnevnih izveštaja
Upozorenje kada je broj preostalih izveštaja manji od 50

Štampač:
________________________________________________________________________________

Termalni linijski štampač
Rezolucija 203 dpi
Brzina štampe 20 redova/s
Širina trake 2x28mm
termalni papir 2 x 37.5 mm Ø 50 mm

Displej:
________________________________________________________________________________
dva displeja za kupca i za operatera
LCD 2 x 16 karaktera segmenata po cifri

Napajanje:
________________________________________________________________________________
Napon napajanja 9V/2A DC

Dimenzije:
________________________________________________________________________________
235 (širina) x 220 (dužina) x 100 (visina) mm

Interfejsi:
________________________________________________________________________________
2 X RS232 serijski port (9.600 – 115.200 pbs)
Konektor za fioku

Link proizvođača: www.hcp.rs

 

HCP fiskalni uređaji