eFiskalizacija FAQ Teron

Teron video tutorijali

Kako izdati avansni račun na Teron softveru?

Kako podesiti Teron e-Fakturu na računaru/android terminalu /smart telefonu?

Tutorijal e-Faktura by BoX4IT

Tutorijal – Teron e-Faktura na mobilnom telefonu

Teron e-Fakture – Kreiranje i izdavanje e-Fakture na mobilnom telefonu

Najčešća i najbitnija pitanja vezana za Teron aplikacije

Najčešći odgovor na većinu Vaših pitanja je povezan sa ažuriranjem softvera. Stoga Vas molimo da pre svega ažurirate Vaše Teron aplikacije na najnovije verzije, te resetujete uređaj/aplikaciju nakon toga. Na svako od narednih pitanja ćemo odgovarati pod pretpostavkom da je ovo urađeno.

Da li je stvarno moguće koristiti mobilni telefon kao fiskalnu kasu?

Da. Moguće je. Preko interneta ste uz pomoću bezbednosnog elementa očitanog putem čitača kartice povezani sa Poreskom upravom, a pomoću bluetooth-a se povezujete sa termalnim štampačem koji Vam može odštampati račun, ili račun možete proslediti na email.

Mogu li da koristim bilo koji telefon?

Nažalost ne. Potrebno je da ima Android 8.0 ili noviji, da ima USB C-type ulaz za punjač i minimum 1 GB RAM memorije. Većina novijih telefona ostvaruje ove uslove, ali ne i Iphone.

Mogu li da koristim tablet?

Da. Dokle god ostvaruje uslove spomenute u pitanju broj 2.

Šta mi je potrebno za fiskalizaciju telefona?

Potreban Vam je bezbednosni element u SIM formatu. Potreban Vam je čitač kartice bezbednosnog elementa. Naše rešenje koje se pokazalo kao najpouzdanije košta 3000 dinara plus PDV. Potrebno je da budete povezani na internet. Potrebno je da preuzmete Teron aplikaciju, povežete čitač kartice sa bezbednosnim elementom u njoj i otkucate Vaš PIN bezbednosnog elementa kako biste ga inicijalizovali. Potrebno je da Vam se dodeli Teronova licenca nakon instalacije.

Kako da instaliram aplikaciju i dobijem licencu?

Nakon što nabavite čitač kartice bezbednosnog elementa, kontaktirajte našeg upravnika licencama na broj telefona 064/873-63-91. On će Vam poslati link za preuzimanje aplikacije, ako i objasniti dodatne korake. Nakon izvršene instalacije, reći ćete mu serijski broj SN koji Vam se očita prilikom pokretanja aplikacije. Tada će Vam on dodeliti licencu.

eFiskalizacija FAQ Teron

Kako da unesem artikle?

Postoje dva načina da unesete artikle. Prvi je direktno u kasu. Drugi je unosom tabele na server i preuzimanjem iste u kasu. Prvi je daleko praktičniji ukoliko unosite nekoliko artikala, dok je drugi praktičniji ukoliko imate veći broj artikala.

Za direktan unos se ulazi na Podršavanja (ikonica zupčanika u donjem desnom uglu), Artikli, Izmeni, i na kraju na ikonicu plus. Potom se unose sledeći podaci o artiklu: Naziv – naziv artikla; Jedinica mere – jedinica mere artikla ( podrazumevana je komad, pa ne morate da upišete ništa ako je komad u pitanju); Cena – cena artikla ( vodite računa na decimalne zareze!!!); Šifra artikla – šifra artikla koju određuje sam korisnik i koja se unosi prilikom unosa računa. Aplikacija će uvek ponuditi prvu narednu slobodnu šifru. Barkod – barkod artikla ( ovo nije obavezno polje. Ukoliko nemate barkod, preskočite ga), Poreska grupa – jedna ili više poreskih grupa po kojima je oporezovan artikl. Nakon unosa ovih podataka kliknite na OK, i artikal je unet u kasu.

Za serverski unos artikala, potrebno je da sa Vašim nalogom pristupite Teron portalu. Prijava na web portal se vrši na adresi https://fis.teron.rs. Potrebno je da unesete svoju imejl adresu i lozinku koju ste definisali. Nakon toga dobićete imejl sa daljim instrukcijama za reset lozinke. Pošto ste se registrovali, možete pristupiti stranici sa artiklima.

Stranica sa artiklima omogućava pregled i pretragu svih artikala na vašim uređajima. Omogućeno je filtriranje po šifri, nazivu, GTIN broju i uređaju. Klikom na strelice u zaglavlju tabele sa listom artikala, možete vršiti sortiranje po rastućem ili opadajućem redosledu. Zelena kvačica u poslednjoj koloni označava da je artikal sinhronizovan sa uređajem, dok crven simbol X označava da izmene još nisu poslate na uređaj.

Listu artikla je moguće izvesti u CSV i Excel formatu klikom na dugme Izvoz i odabirom željene opcije. Sistem će izvesti listu svih artikala koji odgovaraju uslovu pretrage. Na primer, ukoliko ni jedan filter nije izabran, sistem će izvesti sve artikle. Ukoliko želite da izvezete artikle samo za određeni uređaj, prvo izaberite iz padajuće liste uređaj, kliknite na lupu da biste potvrdili pretragu i zatim na dugme Izvoz.

Izvoz artikala Vam je neophodan i zbog šablona za uvoz artikala, što možete uneti na dugme Uvoz. Datoteka koju ste izvezli bi Vam prikazala sve neophodne kolone: SERIAL (serijski broj uređaja), UUID (jedinstveni identifikator proizvoda u UUID v4 formatu. U prevodu, ostavljate prazno polje, generiše server), ARTICLE ID (šifra proizvoda), NAME (naziv proizvoda), UOM (jedinica mere), PRICE (cena proizvoda), TAX GROUPS (oznaka poreskih stopa. Važna napomena! Obavezno se unosi ćirilicom), GTIN (identifikacija trgovačkih jedinica).  Polja koja smo podebljali, obavezno unosite. Nakon što datoteku uvezete na server, pojaviće Vam se izveštaj o statusu uvoza. Ukoliko je uspešan, možete pristupiti sinhronizaciji podataka na uređaju.

Sinhronizacija se vrši u Podešavanjima/Artikli/Izmeni klikom na ikonicu za sinhronizaciju (dve strelice u krugu). Na taj način se otvaraju sledeće opcijie: Preuzmi izmene – prenos izmena na bazi artikala sa Teron Portala na uređaj a koje su napravljene u međuvremenu nakon poslednjeg preuzimanja podataka. Preuzmi sve – prenos kompletne baze artikala sa Teron Portala na uređaj. Obriši sa uređaja – brisanje cele baze artikala na uređaju. Pošalji sve na server – prenos celokupne baze artikala na server. Obavezno vodite računa da prilikom ažuriranja ne dovedete do dupliranja artikala uslud mešanja opcija Preuzmi izmene i Preuzmi sve!

Kako da otkucam račun?

Račun možete otkucati na 3 načina: Ručnim unosom stavki računa, odabirom iz liste artikala, ili odabirom iz liste najčešćih artikala. Prvi je najsporiji, ali pomoću njega možete dodeliti jednokratnu promenu cene. Drugi je najbrži. Treći je najorganizovaniji.

Ručnom unosu stavki računa se pristupa tako što se izabere glavna sekcija “Početna” (kućica u donjem desnom uglu), te odabirom pregleda Unos. U polje “Artikal” se unosi šifra ili barkod artikla. Barkod artikla se može uneti i putem barkod čitača ukoliko je isti povezan na uređaj ili skeniranjem barkoda uz pomoć kamere uređaja pritiskom na ikonicu sa desne strane “Artikal” polja (icon). U slučaju kada se ručno unosi šifra artikla neophodno je pritisnuti dugme “Potvrdi” nakon unosa šifre i ako je artikl pronađen biće automatski preuzeta njegova cena i količina postavljena na 1 u odgovarajućim poljima. Nakon ovog koraka je moguće izmeniti cenu ili količinu i kada je stavka spremna potrebno je pritisnuti dugme “Dodaj na račun” nakon čega se uneti podaci dodaju na račun a ova polja brišu i spremna su za unos narednog artikla. U slučaju da se ne želi menjati cena i količina nakon unosa šifre artikla umesto dugmeta “Potvrdi” može se pritisnuti dugme sa desne strane broja 0 (icon) što će automatski dodati artikl na račun bez potrebe za dodatnom potvrdom. U slučaju da izabrani artikl već postoji na računu sa istom cenom, nova uneta količina će biti dodata na postojeću stavku računa. Nakon što ste otkucali račun, možete kliknuti na opciju Ukupno, i preći na poslednji pasus ovog pitanja.

U slučaju kada se artikli unose iz liste, potrebno je odabrati pregled „Lista“. Tu možete izlistati i pretražiti sve artikle koji se nalaze u kasi, te ih dodati na račun jednostavnom selekcijom. Nakon unosa svih artikala, možete kliknuti na Ukupno i preći na poslenji pasus ovog teksta.

U slučaju kada se artikli unose iz najčešćih artikala, potrebno je odabrati karticu „Najčešći“. Procedura unosa je identična kao za listu, samo se spisak artikala organizuje po sistemu prečica. Kako ćete artikle organizovati u sisteme prečica, grupa i podgrupa, apsolutno je na Vama i zavisi od Vašeg poslovanja. Nakon unosa možete kliknuti na opciju Ukupno, i preći na sledeći pasus.

Nakon klika na opciju Ukupno, ulazi se u pregled računa. Na vrhu ovog ekrana može se izabrati tip računa (Promet, Predračun, Kopija, Obuka ili Avans), tip transakcija (Prodaja ili Refundacija), dok se sa desne strane nalazi narandžasta ikonica (icon) pritiskom na koju se briše celokupan sadržaj unetog računa. Pritiskom na ikonicu sa tri linije otvara se meni sa dodatnim opcijama: Detalji računa – unos dodatnih informacija vezano za sam račun; Konačni račun – unos dodatnih informacija prilikom izdavanja konačnog računa i ova opcija se pojavljuje jedino ukoliko je tip računa “Promet”, “Kopija” ili “Obuka”; Popust na račun – unos informacija o popustu na račun

Ispod ovih opcija se nalazi sadržaj računa, po jedna linija za svaku stavku računa gde su navedeni naziv artikla, jedinica mere, poreska stopa, jedinična cena, količina i ukupna cena. Dugim pritiskom na pojedinačnu stavku se otvara ekran za izmenu detalja stavka: cene, količine i poreske grupe. Ispod stavki računa se nalazi ukupan iznos računa a ukoliko su uneti i tipovi plaćanja biće naveden ukupan iznos koliko je ukupno plaćeno kao i linija sa iznosom kusura. Ukoliko su navedeni neispravni iznosi u tipovima plaćanja (npr. plaćeno je manje od iznosa računa ili je plaćeno više tako da je kusur veći od ukupne uplate gotovinom) ova linija će biti crvena. Ispod ovih opcija se nalazi dugme “Štampa” i dugim pritiskom na ovo dugme se račun šalje na fiskalizaciju i štampu. Pored štampanja računa na štampaču pritiskom na strelicu na ovom dugmetu (icon) se može izabrati opcija “Pošalji na e-mail” ili “Prosledi račun”. Pored ovog dugmeta se nalazi dugme “Tip plaćanja” pritiskom na koji se otvara ekran za unos iznosa uplate po raznim tipovima plaćanja.

Kada unesete sve neophodne podatke, možete zadržati dugme Štampaj/Pošalji na mail (ne kliknuti! Zadržaj je uveden da ne bi došlo do slučajnog izdavanja računa), i na taj način izdati fiskalni račun.

Klijent hoće da mi uplati na račun. Da li kucam račun na isti način kao i kada mi se plaća u gotovini?

Ne. Pre štampanja računa ćete kliknuti na opciju Tip plaćanja. Tada će Vam se otvoriti ekran na kom se može uneti iznos uplate razvrstan po različitim tipovima plaćanja. Na vrhu ekrana sa leve strane je prikazan ukupan iznos računa dok je sa desne strane navedena suma unetih iznosa po tipovima plaćanja. Pritiskom na ikonicu sa desne strane (štiklirano) pojedine vrste plaćanja će automatski uneti ceo preostali iznos za plaćanje u okviru te vrste plaćanja. Obavezno vodite računa šta unosite u koje polje, kao i da ne pogrešite decimalne zareze! U konkretnom pitanju, štiklirali biste opciju Prenos na račun.

Ukoliko je neophodno da se vidi PIB firme, ili neki drugi podatak prilikom izdavanja ovakvih računa je potrebno kliknete na ikonicu tri crtice u Pregledu računa. Kada Vam se otvori padajuća lista, odaberite opciju Detalji računa. U novootvorenoj kartici, odaberite polje Kupac. Pored njega imate ikonicu strelice nadole, koja bi Vam otvorila šifrarnik iz koga biste mogli da odaberete šifru. Na primer, za PIB je 10:. Nakon što unesete te podatke, možete kliknuti na OK. Na taj način ste obavili sve eventualne modifikacije na računu, i možete ga izdati.

Otkucao sam pogrešan račun. Mogu li da ga storniram ili promenim?

Refundacija se vrši tako što kliknete na ikonicu Transakcije (dve strelice jedna naspram druge), pa u listi transakcija nađete račun koji ste pogrešili. Obično je to poslednji, ali ako ste grešku videli naknadno, možete ga pronaći po broju računa u Pretrazi (ikona lupe na vrhu), ili po datumu (klikom na datum, pa odabirom datuma izdavanja pogrešnog računa u kalendaru). Kada selektujete taj raun, moći ćete ga videte na displeju, a u gornjem desnom uglu ćete moći da kliknete na ikonicu štampača. Ta ikonica će Vam otvoriti padajuću listu iz koje ćete izabrati opciju Refundacija. Nakon izbora ove opcije otvara se ekran za unos novog računa sa popunjenim svim podacima, izabranim tipom transakcije Refundacija i u detaljima računa pored kupac odabrati strelicu na dole i opcija 10:PIB, gde nakon toga u nastavku pišete PIB Vaše firme. Ova opcija nije dostupna ukoliko je izabrani račun tipa refundacija jer je nemoguće izdati refundaciju refundacije. Uglavnom, ako ste sve to uradili, možete završiti izdavanje refundacije dužim pritiskom na dugme u donjem levom uglu (Štampaj/Pošalji na email).

Napravio sam greške u storniranju/kucanju I izgubljen sam. Šta da radim?

Žao nam je, ali mi Vam tu ne možemo mnogo pomoći. To je pitanje za knjigovođe, a ako oni ne znaju šta da rade – evo par saveta! Proverite na esuf.rs šta je tačno prošlo od računa! Pročešljajte dobro sve račune iz Transakcija, uradite sve izveštaje iz Blagajne (ikonica u sredini) koji bi mogli da Vam pomognu. Iako niste u zakonskoj obavezi da radite te izveštaje, možete iskoristiti sve njihove opcije ako Vam mogu pomoći. Otvorite četiri oka u potrazi za greškama, i anulirajte svaku grešku kontra potezom. Potom uradite kako je trebalo. Uz malo muke, naći ćete rešenje za problem koji ste napravili pre bilo koga ko bi lutao krivudavim putevima Vaših računa.

Klijent mi traži da mu otkucam gotovinski ili avansni račun. Da li to mogu da uradim pomoću aplikacije, I kako to funkcioniše?

Avansni račun je malo komplikovaniji, pa smo zato snimili poseban tutorijal. Gotovinski nije teško napraviti. Samo pre štampanja računa kliknite na ikonicu menija ( tri linije) u gornjem desnom uglu, i odaberite opciju Detalji računa! U polju Kupac, potrebno je uneti šifru i podatak o kupcu ( na primer 10:PIB). Za spisak šifara možete otvoriti padajući meni na strelici sa leve strane pored polja Kupac.

Klijent mi traži da se na računu vidi da je račun izdat njemu. Šta da radim?

Rešenje je slično kao za gotovinski račun iz pitanja iznad. Jedino što ćete umesto šifre za PIB, u šifrarniku potražiti šifru za dokument koji Vam klijent bude dao na uvid (lična karta, pasoš…).

Aplikacija mi prijavljuje grešku da ne prepoznaje bezbednosni element. Šta da radim?

Ovo može da se desi iz nekoliko razloga. Pre svega, proverite da li je Vaš bezbednosni element fizički priključen! Ako nije, priključite ga i restartujte aparat/aplikaciju! Ako jeste, morate ga inicijalizovati kucanjem PIN-a bezbednosnog elementa. Na Teron TPS900, to ćete učiniti ulaskom u Teron LPFR, detaljnije informacije, Na PC verziji ćete ovome pristupiti desnim klikom na ikonicu Teron LPFR ( kvadrat koji bi trebalo da bude zelene boje kada je BE inicijalizovan, a koji se nalazi u donjem desnom uglu na Taskbaru) I odabrati opciju Status. Link sa natpisom Unesi Pin ( nalazi se link u tabeli pod opcijom Status) će Vam otvoriti opciju da otkucate Pin BE. Na telefonu ćete možda morati u podešavanjima telefona da podesite OTG podešavanja ili da date dozvolu da se USB ulaz koristi za upravljanje podacima. Ukoliko i nakon pokušaja inicijalizacije sa tačnim unosom BE imate isti problem, morate da zamenite bezbednosni element. VAŽNA NAPOMENA: Pin BE ne smete pogrešiti 5 puta.

Aplikacija neće da mi štampa račun. Šta da radim?

Da biste odštampali račun, baterija mora da Vam bude na minimum 25%. Pretpostavimo da jeste, dugme Štampaj je programirano da mora da se zadrži malo duže kako ne bi došlo do slučajnog štampanja. Ukoliko to ne rešava problem, proverite da li imate papira u štampaču. Ako ga imate, onda je sledeća opcija da proverite da li su inicijalizovani bezbednosni element (vidi pitanje broj 13!) I uključene poreske grupe koje su Vam podešene u artiklima (Podešavanja, Artikli, poreske grupe).

Prosledio sam račun na email, ali na njemu piše OVO NIJE FISKALNI RAČUN. Šta sad?

Išli ste na opciju Pošalji kopiju na email… I na taj način ste poslali kopiju. Original možete izdati samo prvi put, nakon čega ga možete prosleđivati dalje sa maila ( ako ga niste odštampali). I to prosleđeno će biti kopija, ali izrađena na drugi način. Teron Vam isti račun neće izdati dva puta, a da na drugom ne piše da nije fiskalni račun). Po zakonu je sasvim u redu da klijentu izdate kopiju fiskalnog računa, ali ukoliko baš zahteva original, možda biste mogli da razmotrite da uradite refundaciju kako biste mu izdali novi originalni račun sa istim artiklom? Čisto da zaobiđete raspravu na tu temu…

Kasa mi se ugasila. Neće da upali. Šta da radim?

Poći ćemo od pretpostavke da je baterija puna, i da Vam punjač dobro radi. Ako to nije slučaj, proverite da li Vam je u garantnom roku ili nabavite novi!

Kod ovakvih situacija često pomaže jedan banalan trik. Izvadite bateriju, I vratite je nazad na taj način da se zlatni pinovi u kućištu dodiruju sa zlatnim pinovima na bateriji. Postoji mogućnost da sistem ne vidi pravo stanje baterije iz nekog razloga. Ovo bi trebalo da na neki način resetuje bateriju i time sve te potencijalne razloge reši.

Pojavilo mi se upozorenje da mi licenca ističe za mesec dana.

Proverite ugovor! Ukoliko Vam ne ističe ugovorna obaveza za mesec dana, serviser bi trebalo da Vam je automatski produži čim bude imao tehničkih mogućnosti, tako da slobodno možete ignorisati ovo upozorenje. Dok Vam ne istekne licenca koju Vam je dodelio serviser, fiskalni uređaj će raditi normalno. Ako Vam kao redovnom platiši istekne licenca u toku ugovorne obaveze, pod hitno se obratite serviseru da ga podsetite da Vam je produži u najkraćem mogućem roku!