Šta su e-Fakture?

e-Faktura odnosno eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku.

Čime se deklariše jedna e-Faktura?

Primenom Zakona o elektronskom fakturisanju, ustanovljena je sadržina svakog elektronskog računa:

 • datum izdavanja fakture,
 • broj fakture,
 • datum prometa dobara i usluga,
 • PDV broj ili PIB izdavaoca,
 • pun naziv i adresa izdavaoca fakture,
 • PDV broj ili PIB primaoca,
 • pun naziv i adresa primaoca fakture,
 • vrsta robe/usluge,
 • vrsta/količina isporučenih dobara ili vrsta/obim usluge,
 • oporezivi iznos po stopi ili izuzeće,
 • jedinična cena bez PDV-a,
 • popusti ukoliko ih ima (osim jedinične cene),
 • poreska stopa,
 • ukupan iznos PDV-a.

Sistem elekktronakih faktura SEF  je obavezan za:

 • firme javnog sektora
 • privatne sektore koji su u sistemu PDV-a.

Možete biti i dobrovoljni korisnik SEF-a.

Koje su prednosti e-Faktura?

 • jednostavno i brzo poslovanje,
 • smanjenje materijalnih troškova (štampa, papir, poštarina),
 • sniženje troškova manualnog rada
 • jeftinije izdavanje i distribucija,
 • laksa administracija i bolja kontrola (smanjene mogućnosti za grešaku)
 • automatizacija procesa slanja/dostave
 • ekološki prihvatljivo poslovanje.

Teron Plus paketi ispunjavaju sve propisane zahteve i standarde, a svi korisnici naših uređaja, odnosno softverskih rešenja kompanije Teron imaju mogućnost da sa Osnovnog paketa pređu na Teron Plus paket i tako reše svoju zakonsku obavezu.

Funkcije na teron aplikaciji su sledeće:

 • Kreiranje, slanje i prijem faktura,
 • Pregled ulaznih i izlaznih faktura
 • Status fakture
 • Obaveštenje o prispeloj fakturi
 • Odobravanje i odbijanje fakture
 • Slanje fakture na mejl

Teron Plus paket sastoji se od Osnovnog paketa + E-Fakture + Dodatne funkcije

Dodatne funkcije su:

 • Lager lista
 • Praćenje prometa u realnom vremenu sa bilo koje lokacije
 • Više otvorenih računa
 • Podrška za eksterne platne terminale

Upustvo za instalaciju/korišćenje eFaktura možete pogledati ovde.