PRIJAVA PROBLEMA U RADU TERON UREĐAJA/SOFTVERA

    DISTRIBUTERI

    Telefon

    Adresa

    PIB (Ukoliko je nov klijent u pitanju obavezno upisati PIB)

    OPIS PROBLEMA: