Cene fiskalnih uređaja:

GENERAL EKONOMIK – FISKALNI UREĐAJI
1.1
Generalekonomik SuperCash S – Integrisana fiskalna kasa
16.000,00 RSD
1.2
Generalekonomik SuperCash EKONOMIK – Integrisana fiskalna kasa
14.000,00 RSD
1.3
Generalekonomik FP200PJ fiskalni štampač
28.000,00 RSD
Napomena: Cene su – bez PDV-a, cene koje su u evrima daje proizvođač, i računa se kurs koji proizvođač daje.
HCP – FISKALNI UREĐAJI
2.1
HCP Best LC
18.100,00 RSD
2.2
HCP ULTIMA
26.450,00 RSD
2.3
HCP Secunda
25.250,00 RSD
2.4
HCP P2DS fiskalni štampač
33.750,00 RSD
2.5
HCP PRIMA
14.990,00 RSD
2.6
Hameer (crni)
 7.400,00 RSD
2.7
 Kabal USB za PRIMA
 850,00 RSD
2.8
 Fiskalni modul za HCP kase
 5.000,00 RSD
2.9
HCP LBR 101 RS232
 8.500,00 RSD
2.10
 HCP LBR 101 USB
 8.500,00 RSD
2.11
 HCP BT BarCode
 9.900,00 RSD
2.12
 HCP QR 201
 13.490,00 RSD
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a

 

 

Cenovnik usluga:

1.
Fiskalizacija – za novu kasu kupljenu kod nas se ne naplaćuje
2.
Fiskalizacija GENEKO i HCP uređaja
2.500,00 RSD
3.
Defiskalizacija GENEKO i HCP uređaja
2.500,00 RSD
4.
Tehnički pregled GENEKO i HCP uređaja
3000,00 RSD
5.
Usluga zamene fiskalnog modula za GENEKO i HCP uređaja
2.000,00 RSD
6.
Resetovanje kase GENEKO i HCP uređaja
2000,00 RSD
7.
Usluga  zamene matične ploče GENEKO i HCP uređaja
4000,00 RSD
8.
Servis eksternog GPRS terminala
2.500,00 RSD
9.
Reset integrisanog GPRS modema GENEKO i HCP uređaja
3000,00 RSD
10.
Podešavanje vremena kod Geneco mini , Super Cash  i  HCP kasa
1500,00 RSD
11.
Korekcija poreskih stopa GENEKO i HCP uređaja
1500,00 RSD
12.
Usluga zamene baterije GENEKO MINI uređaj baterijom 6V
2.000,00 RSD
13.
Usluga zamene baterije GENEKO Super Cash sa baterijom 7.2V
4.500,00 RSD
14.
Usluga zamene baterije HCP sa baterijom 7.2V
3.500,00 RSD
15.
Usluga zamene baterije CT2032 – (dugmasta) GENEKO i HCP uređaji
2000,00 RSD
16.
Radni sat servisa /za ostale usluge/
2000,00 RSD
17.
Izlazak servisera na lokaciju
2000,00 RSD
18.
Usluga ispisa i overe duplikat servisne knjižice
2.500,00 RSD
19.
Promena adrese na fiskalnom uređaju – izrada i predaja ZPO obrasca
2.500,00 RSD

Usluge unosa podataka o artiklima u fiskalnu kasu:

1.
Formiranje baze artikala
3000,00 RSD
2.
Unos pojedinačnog artikla (po artiklu)
20,00 RSD
3.
Prebacivanje postojeće baze podataka sa računara u kasu ili iz kase u kasu
2000,00 RSD

 

Usluge koje se naplaćuju bez obzira na ugovor sa paušalnom mesečnom nadoknadom:

1.
Prebacivanje terminala sa starog na novog korisnika (ako terminal nije bio odjavljen)
3.500,00 RSD
2.
Odjava terminala
2.500,00 RSD
3.
Ponovna prijava terminala
2.500,00 RSD
4.
Fiskalni modul – cenu odredjuje proizvodjac fiskalne kase

Sve usluge se plaćaju preko tekućeg računa, na tekući račun …

SVE CENE SU DATE BEZ PDV-a(20%), U cenu nisu uračunate cene rezervnih delova koje se fakturišu prema preporuci proizvodjača.

U Beogradu: 15.01.2022.

 

Cenovnik usluga servisiranja računara:

1.
Podizanja sistema sa softverom (softver korisnika)
4.000,00 RSD
2.
Uklanjanje virusa – lakša zaraza
2.000,00 RSD
3.
Uklanjanje virusa – srednja zaraza
2.500,00 RSD
4.
Ukalnjanje virusa – sistem nedostupan
od 4.000,00 RSD
5.
Reinstalacija sistema sa čuvanjem podataka
6.000,00 RSD
6.
Spasavanje podataka
7.000,00 RSD
7.
Zamena matične ploče
3.000,00 RSD
8.
Instalacija drugih donetih komponenti, sa drajveriima
2.000,00 RSD
9.
Preventivni servis (kompletno čišćenje, test, provera CMOS baterije, optimizacija i ažuriranje softvera)
3.000,00 RSD
10.
Podizanje sistema sa softverom (u javnom vlasništvu) LINUX, BSD…
3.000,00 RSD
11.
Instalacija programa u javnom vlasništvu (jednostavan)
2000,00 RSD
12.
Instalacija programa u javnom vlasništvu (složen)
2.500,00 RSD
13.
Prebacivanje podataka
2500,00 RSD
14.
Instalacija dodatnih softverskih progarama
2.000,00 RSD
15.
Radni sat servisera (za ostale usluge)
2.000,00 RSD
16.
Izlazak servisera na lokaciju kupca
2.000,00 RSD
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a (20%)

U Beogradu: 15.01.2022.