Cene fiskalnih uređaja:

GENERAL EKONOMIK – FISKALNI UREĐAJI
1.1
Generalekonomik SuperCash S – Integrisana fiskalna kasa
16.000,00 RSD
1.2
Generalekonomik SuperCash EKONOMIK – Integrisana fiskalna kasa
14.000,00 RSD
1.3
Generalekonomik FP200PJ fiskalni štampač
28.000,00 RSD
Napomena: Cene su – bez PDV-a, cene koje su u evrima daje proizvođač, i računa se kurs koji proizvođač daje.
HCP – FISKALNI UREĐAJI
2.1
HCP Best LC
15.740,00 RSD
2.2
HCP ULTIMA
25.550,00 RSD
2.3
HCP Secunda
21.940,00 RSD
2.4
HCP P2DS fiskalni štampač
28.240,00 RSD
2.5
HCP PRIMA
12.990,00 RSD
2.6
Hameer (crni)
 6.400,00 RSD
2.7
 Kabal USB za PRIMA
 700,00 RSD
2.8
 Fiskalni modul za HCP kase
 5.000,00 RSD
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a

Cenovnik usluga:

1.
Fiskalizacija – za novu kasu kupljenu kod nas se ne naplaćuje
2.
Fiskalizacija
2.000,00 RSD
3.
Defiskalizacija
2.000,00 RSD
4.
Tehnički pregled
2.500,00 RSD
5.
Usluga zamene fiskalnog modula  CT&T
2.500,00 RSD
6.
Usluga zamene fiskalnog modula za Geneco mini , Super Cash i HCP
2.000,00 RSD
7.
Resetovanje kase
1.500,00 RSD
8.
Usluga  zamene matične ploče
3.500,00 RSD
9.
Servis GPRS terminala, resetovanje, baterija
1.600,00 RSD
10.
Reset integrisanog GPRS modema kod Super Cash S/E
3000,00 RSD
11.
Podešavanje vremena kod Geneco mini , Super Cash  i  HCP kasa
1000,00 RSD
12.
Podešavanje vremena kod CT&T kasa
1.000,00 RSD
13.
Korekcija poreskih stopa
1000,00 RSD
14.
Usluga zamene baterije Geneko mini sa baterijom 6V
1.600,00 RSD
15.
Usluga zamene baterije Super Cash sa baterijom 7.2V
3.500,00 RSD
16.
Usluga zamene baterije HCP sa baterijom 7.2V
2.500,00 RSD
17.
Usluga zamene baterije CT&T ONE  sa jednom baterijom 6V
1.600,00 RSD
18.
Usluga zamene baterije CT&T ONE sa dve baterije, 6V i 12V
2.600,00 RSD
19.
Usluga zamene baterije  CT&T ONE  sa jednom baterijom 12V
1.600,00 RSD
20.
Usluga zamene baterije CT2032 – dugme baterija
600,00 RSD
21.
Radni sat servisa /za ostale usluge/
1.000,00 RSD
22.
Izlazak servisera na lokaciju
1.000,00 RSD
23.
Usluga ispisa i overe duplikat servisne knjižice
1.000,00 RSD
24.
Promena adrese na fiskalnom uređaju – izrada i predaja ZPO obrasca
1.500,00 RSD

Usluge unosa podataka o artiklima u fiskalnu kasu:

1.
Formiranje baze artikala
1.500,00 RSD
2.
Unos pojedinačnog artikla (po artiklu)
10,00 RSD
3.
Prebacivanje postojeće baze podataka sa računara u kasu ili iz kase u kasu
1000,00 RSD

 

Usluge koje se naplaćuju bez obzira na ugovor sa paušalnom mesečnom nadoknadom:

1.
Prebacivanje terminala sa starog na novog korisnika (ako terminal nije bio odjavljen)
2.500,00 RSD
2.
Odjava terminala
1.500,00 RSD
3.
Ponovna prijava terminala
1.500,00 RSD
4.
Fiskalni modul – cenu odredjuje proizvodjac fiskalne kase

Sve usluge se plaćaju preko tekućeg računa, na tekući račun …

SVE CENE SU DATE BEZ PDV-a(20%), U cenu nisu uračunate cene rezervnih delova koje se fakturišu prema preporuci proizvodjača.

U Beogradu: 20.07.2019.

 

Cenovnik usluga servisiranja računara:

1.
Podizanja sistema sa softverom (softver korisnika)
3.000,00 RSD
2.
Uklanjanje virusa – lakša zaraza
1.000,00 RSD
3.
Uklanjanje virusa – srednja zaraza
2.000,00 RSD
4.
Ukalnjanje virusa – sistem nedostupan
od 3.000,00 RSD
5.
Reinstalacija sistema sa čuvanjem podataka
3.000,00 RSD
6.
Spasavanje podataka
5.000,00 RSD
7.
Zamena matične ploče
2.000,00 RSD
8.
Instalacija drugih donetih komponenti, sa drajveriima
1.000,00 RSD
9.
Preventivni servis (kompletno čišćenje, test, provera CMOS baterije, optimizacija i ažuriranje softvera)
3.000,00 RSD
10.
Podizanje sistema sa softverom (u javnom vlasništvu) LINUX, BSD…
2.500,00 RSD
11.
Instalacija programa u javnom vlasništvu (jednostavan)
1000,00 RSD
12.
Instalacija programa u javnom vlasništvu (složen)
1.500,00 RSD
13.
Prebacivanje podataka
1500,00 RSD
14.
Instalacija dodatnih softverskih progarama
1.000,00 RSD
15.
Radni sat servisera (za ostale usluge)
1.000,00 RSD
16.
Izlazak servisera na lokaciju kupca
1.500,00 RSD
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a (20%)

U Beogradu: 20.07.2019.