Cenovnik

Cenovnik usluga servisiranja računara:

1.
Podizanja sistema sa softverom (softver korisnika)
4.000,00 RSD
2.
Uklanjanje virusa – lakša zaraza
2.000,00 RSD
3.
Uklanjanje virusa – srednja zaraza
2.500,00 RSD
4.
Ukalnjanje virusa – sistem nedostupan
od 4.000,00 RSD
5.
Reinstalacija sistema sa čuvanjem podataka
6.000,00 RSD
6.
Spasavanje podataka
7.000,00 RSD
7.
Zamena matične ploče
3.000,00 RSD
8.
Instalacija drugih donetih komponenti, sa drajveriima
2.000,00 RSD
9.
Preventivni servis (kompletno čišćenje, test, provera CMOS baterije, optimizacija i ažuriranje softvera)
3.000,00 RSD
10.
Podizanje sistema sa softverom (u javnom vlasništvu) LINUX, BSD…
3.000,00 RSD
11.
Instalacija programa u javnom vlasništvu (jednostavan)
2000,00 RSD
12.
Instalacija programa u javnom vlasništvu (složen)
2.500,00 RSD
13.
Prebacivanje podataka
2500,00 RSD
14.
Instalacija dodatnih softverskih progarama
2.000,00 RSD
15.
Radni sat servisera (za ostale usluge)
2.000,00 RSD
16.
Izlazak servisera na lokaciju kupca
2.000,00 RSD
Napomena: Cene su date u dinarima – bez PDV-a (20%)

U Beogradu: 15.01.2022.