Molimo vas da u cilju online kupovine i fiskalizacije fiskalne kase ispratite i popunite sledeća polja:

 

  PODACI OSOBE KOJA PODNOSI ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

  Telefon*

  ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

  PIB*

  Matični broj*

  Telefon odgovornog lica privrednog subjekta*

  Adresa sedišta*

  Mesto/Opština*

  Odgovorno lice privrednog subjekta*


  MESTO INSTALIRANJA FISKALNOG UREĐAJA

  Naziv objekta*

  Ulica i broj objekta*

  Mesto/Opština objekta*

  Napomena:

  POTVRDITE MODEL FISKALNOG UREĐAJA*

  Ukoliko je preduzeće u PDV-u potrebna je “ Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV. “

  Ukoliko preduzeće nije u PDV-u treba dostaviti “ Izjava da preduzeće nije u PDV-u “