PODACI OSOBE KOJA KOJA KUPUJE eFiskalni UREĐAJ

    Telefon*

    PIB*

    Matični broj*

    Adresa*

    IZABERITE MODEL FISKALNOG UREĐAJA*