Dokumentacija koja je potrebna za proces online kupovine i  online fiskalizacije fiskalnog uređaja :

1) Rešenje Agencije za privredne registre -(kopija,jedan primerak)

2) Potvrdu o izvršenoj registraciji ( PIB ) – (kopija, jedan primerak)

3) Ukoliko je preduzeće u PDV-u treba dostaviti dokument “ Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV “ ; ukoliko nije u PDV-u treba dostaviti “ Izjavu da preduzeće nije u PDV-u “  ( jedan primerak )

Sve navedene dokumente možete skenirati i uploadovati prilikom popunjavanja zahteva za fiskalizaciju(ispod).

  PODACI OSOBE KOJA PODNOSI ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

  Telefon*

  ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

  PIB*

  Matični broj*

  Telefon odgovornog lica privrednog subjekta*

  Adresa sedišta*

  Mesto/Opština*

  Odgovorno lice privrednog subjekta*


  MESTO INSTALIRANJA FISKALNOG UREĐAJA

  Naziv objekta*

  Ulica i broj objekta*

  Mesto/Opština objekta*

  Napomena:

  IZABERITE MODEL FISKALNOG UREĐAJA*

  Ukoliko je preduzeće u PDV-u potrebna je “ Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV. “

  Ukoliko preduzeće nije u PDV-u treba dostaviti “ Izjava da preduzeće nije u PDV-u “