PODACI OSOBE KOJA PODNOSI ZAHTEV ZA eFISKALIZACIJU

  Telefon*

  ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU

  PIB*

  Matični broj*

  Telefon odgovornog lica privrednog subjekta*

  Adresa sedišta*

  Mesto/Opština*

  Odgovorno lice privrednog subjekta*


  MESTO INSTALIRANJA FISKALNOG UREĐAJA

  Naziv objekta*

  Ulica i broj objekta*

  Mesto/Opština objekta*

  Napomena:

  IZABERITE MODEL FISKALNOG UREĐAJA*